Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası (Surety Bond) ile sigorta şirketi, sigortalının "kefili" olmakta ve sigortalı, kuruma olan borcunu yerine getirmediği takdirde kurumun maruz kaldığı zararları tazmin etmeyi taahhüt etmektedir. Aynı zamanda Kefalet Sigortası, bankaların düzenlemiş olduğu teminat mektubu işlevine sahip bir sigorta ürünüdür.

Kefalet Sigortası Nerelerde Kullanılır?

Kefalet Sigortası’nın çoğunlukla kullanım alanı inşaat, imalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı projeleri ile ilgili olmakla beraber hemen her sektöre hitap etmektedir. İmalat, yapım-onarım, enerji ve alt yapı sektörleri gibi bu alanlarda hizmet vermekte olan şirketlerde kefalet sigortası ile teminat işlemleri yapmaktadır. Teminat olarak gösterilmekte olan bu sigorta müşterilere ve şirketlere büyük bir avantaj sağlarken aynı zamanda başınıza gelebilecek her duruma karşı bir önlem amacı ile yapılmaktadır.

Kefalet Sigortası’nın Avantajları Nelerdir?

Kefalet sigortasının kapsamında lehtarların ve işletmelerin lehine olan durumlar mevcuttur. Sigortalıya kefil olan şirket, lehtarın borcunun ödenemediği durumlarda karşı tarafın zararını karşılar. Kefalet senedi yaptırılması sonucunda işletmenin bankalardan talep edeceği kredi limiti, tamamen açık kalabilir. Teminat mektubuna alternatif olan kefalet senedi için sigorta yaptırmak isteyen işletmeler, kısa sürede işlemleri gerçekleştirebilir.

Kefalet Sigortası ile Birlikte Kefalet Senedi Nasıl Alınır?

Kefalet senedi almak isteyen şirket, sigorta şirketine başvurusunu gerçekleştirir.

Kefalet sigortası yaptıracak olan şirket başta, hesap özetleri, bilanço olmak üzere sigorta şirketinin talep edeceği tüm evrakları verir. Sigorta şirketi, firma ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra kefil olacağı poliçeyi düzenler.

Eğer sigorta şirketi, Kefalet Sigortası almak isteyen şirketin mali durumunu yeterli düzeyde görmezse kefil olma işlemini gerçekleştirmeyecektir. Sigorta Şirketi, kefil olmayı kabul ettikten sonra, üçüncü kişilere verilmek üzere bir kefalet senedi düzenler.

Kefalet sigortası yaptıran firma kefaletten doğan sorumluluklarını yerine getirmediği durumda Sigorta Şirketi lehdarın talebi üzerine gereklilikleri yerine getirerek, kefil olunan meblağı Lehdara öder.

Kefalet Sigortası Fiyatları
Kefalet Sigortası Ücretleri istenilen tutara göre farklılık gösterdiğinden, kefalet sigortası hesaplama aracı'nı kullanarak masrafınızı öğrenebilirsiniz.